Upute za postavljanje

Upute za polaganje betonskih opločnika i ploča

Betonski opločnici

1. Iskop

Iskop mora biti oko 30 cm širi od predviđene površine pločnika.

Kod iskopa treba uzeti u obzir poprečni nagib za bržu odvodnju površinskih voda. U područjima gdje prirodna dubina smrzavanja iznosi do 80 cm i gdje se očekuju niske temperature, u tom se sloju mora nalaziti materijal otporan na smrzavanje.

2. Podloga i sloj koji štiti od smrzavanja

Donja podloga se priprema zbijanjem i ravnanjem pomoću vibracjiskog valjka. Ploha posvuda mora biti jednako zbisena.

Potpuno pripremljena podloga ima toleranciju od +/- 3 cm na normnu visinu.

Sloj koji štiti od smrzavanja (donji nosivi sloj)
Kao materijali koji štite od smrzavanja koriste se mješavine pijeska i šljunka bez humusa, lomljeni kameni materijal ili ravnomjerna kombinacija jednog i drugog. Materijal je otporan na vremenske uvjete i na smrzavanje, a zrno se ne smije izlagati drobljenju. Potpuno pripremljena podloga sloja koji štiti od smrzavanja ima toleranciju od +/- 2 cm.

3. Nosivi sloj

Mehanički stabiliziran nosivi sloj (gornji nosivi sloj), sastoji se od materijala bridnog zrna bez humusa, pri čemu je veličina zrna 0-35 mm ili 0-55 mm. Materijal je otporan na sve vremenske prilike i na smrzavanje. Tijekom zbijanja treba paziti da se zrno ne drobi. Ugradnja i zbijanje izvodi se pomoću vode, a potrebna vrijednost zbijanja treba se ravnomjerno postići na svim dijelovima. Pripremljena podloga mehanički stabiliziranog nosivog sloja ima toleranciju od +/- 2 cm na normnu visinu. Navedena je debljina sloja u zbijenom stanju. Kod velikih se opterećenja (npr. prostor za odlaganje kontejnera) treba korisiti mineralni beton.

4. Podloga od drobljenca

(podloga opločnika od drobljenog šljunka)

Na dobro zbijenu i pravilno izvedenu podlogu nanosi se sloj od drobljenca veličine zrna 2-5 mm i debljine sloja cca. 4 cm i ravnomjerno se razvlači letvom. Krupniji drobljenac nije prikladan zbog lošije sposobnosti protresanja. Pijesak se na podlozi najbolje razvlači aluminijskom letvom. Pri tome se na podlogu polože 3-4 cm debele cijevi za oblikovanje kao vodilice, a između se napuni drobljencem te razvlači. Pri tome treba obratiti pažnju na činjenicu da se nakon polaganja opločnika zbog vibracija pločnik slegne za cca 0,5 do 1 cm.

Na ovaj način se priprema 30 do 50 m2, a zatim se počinje s polaganjem elemenata sa strane. Pri tome se pripremljena podloga ne smije zbijati strojno niti se po njoj smije gaziti.

5. Provjera isporuke

Prije ugradnje isporučenog materijala treba provjeriti poklapaju li se podaci s narudžbenice s podacima na otpremnici. Kvalitetu i kakvoću površine elemenata također treba provjeriti. Nakon uspješne ugradnje ne priznaju se reklamacije uočenih nedostataka.

6. Količina materijala za postavljanje

Zbog tehnničkih razloga postoje tolerancije koje se prilikom izrade opločnika ne mogu izbjeći pa je poželjno navesti točnu širinu i dubinu plohe koju treba položiti.

7. Pozor

Da bi se izbjegle razlike u boji na većim površinama, pri polaganju se trebaju koristiti opločnici sa minimalno 3-5 različitih paleta. Time se ublažavaju razlike u boji i površinskoj strukturi koje proizlaze od nevelikih, prirodnih odstupanja koja se ne mogu spriječiti prilikom proizvodnje.

POSEBNU PAŽNJU TREBA OBRATITI NA OPLOČNIKE IZ GRUPE „COLOR-MIX” JER SE KOD NJIH, ZBOG SPECIFIČNOSTI PROIZVODNJE, NAJČEŠĆE MOGU PRIMJETITI RAZLIKE U NIJANSAMA, I TO NAJČEŠĆE VEČI KONTRASTI IZMEĐU BIJELE I DRUGIH BOJA. POVREMENI VEĆI KONTRAST NIJE NEDOSTATAK OPLOČNIKA I KAO TAKAV NE PODLIJEŽE REKLAMACIJI, VEĆ ODRAŽAVA POSEBNU KARAKTERISTIKU TOG OPLOČNIKA.

Tijekom postavljanja ploča osoba koja ih postavlja treba odmah uočiti i ukloniti one opločnike koji imaju neke nedostatke. Opločavanje treba započeti u jednom od kuteva s pravim kutem. Kod površina s većim padom treba započeti na najdubljem dijelu, ako je moguće. Kada se radi oko slivnika, oboda poklopaca, čvrstih priključaka, zidova itd., ploče treba rezati na potrebne mjere odgovarajućim rezaćima. Osim toga skidanje opločnika s palete treba se izvoditi okomito, opločnici se prilikom skidanja ne smiju vući kako ne bi ostale ogrebotine na boji iz donjeg red.

8. Polaganje betonskih elemenata

Elementi se ne smiju polagati preusko, ne smiju se sudarati, već ih treba polagati s prosječnom fugom od 2 do 3 mm. Većina sustava za opločavanje ima čvorni razmak kojim se izbjegava sudaranje površina (oštećenje rubova). Redovito fugiranje i pridržavanje rasternog rasporeda rezultirat će lijepim pločnikom. Treba paziti na ravnomjernu liniju fuga i kontrolirati je konopom ili letvom svaka 2 do 3 metra (konop se postavi ispod tri opločnika i napne). Glatki se završetak najčešće postiže rezanjem pojedinih elemenata.

9. Fugiranje

Popločana ploha ispunjava se pijeskom od 0,6-2 mm. Potrebno je 2 do 5 kg/m2. Pijesak treba u potpunosti ispuniti fuge, a površinu plohe treba pomesti i očistiti ostatak pijeska, budući da pijesak može napraviti ogrebotine. Postupak treba ponoviti nakon jednog do dva mjeseca, a preostali pijesak uvijek pomesti ili isprati vodom.

10. Nabijanje

Nakon što je ploha popločana po njoj se jedanput prijeđe uzduž i poprijeko s vibro-strojem za nabijanje. Nakon nabijanja treba još jednom ispuniti fuge pijeskom 0,6-2 mm. Površinu očistiti od ostataka pijeska i isprati vodom. Pločnik je gotov i može se koristiti. Pijesak za fugiranje treba raspoređivati samo po suhim površinama.